You are here
Home > Coffee Origin Roasting

Class Roasting Origin F&I Tigerjin เทคนิค
Foundation & Intermediate คั่วกาแฟ start แบบเซียน
กับคลาส 2 วันเต็ม  ค่าเรียนเพียงราคา 19,900 บาท
Promotion 2 เหลือคนล่ะ 17,900 บาท

.

คลาส Coffee Roasting เทคนิค

นั้นตั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเก่าได้พัฒนาต่อยอด skill และเปิดให้บุคคลภายนอกได้เริ่มเรียนเพื่อช่วยร้านกาแฟมรปัญหารสชาติที่เกิดขึ้นจากการคั่วกาแฟควบคุมไม่ได้ และ เพื่อสอนการลดต้นทุนในการผลิตกาแฟที่สูงขึ้นเรื่อยๆ การคั่วจะเป็นทางรอดและสร้างจุดแข็งต่อไปของร้านกาแฟในอนาคต

เรียนคั่วกาแฟ ไทย บราซิล เอธิโอเปีย สุมตรา โคลัมเบีย กับ profressional roasting SCA  TIGERJIN
พร้อมปฏิบัติแน่นๆ 2 วัน คลาสคั่วๆสนุกได้รับความรู้ จบแล้วทำได้เอง อร่อยได้เห็นๆทันที่ครับ อาจารย์ Tigerjin เข้าใจดีในการสอน และเรื่องการคั่วกาแฟซึ่ง เป็น passion หนึ่งที่ท่านชื่นชอบเป็นพิเศษ อยากให้ผู้สนใจและเริ่มต้นอยากคั่วกาแฟ ได้เริ่มต้นในคลาสเรียนที่เน้นปฏิบัติที่ดีที่สุดในตอนนี้ ก็คือการลงมือทำเยอะๆ สารกาแฟเหมื่อนกว่าบาทจะถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยในการสร้าง profile ร้าน

.

เนื้อหา

 • ศึกษาลักษณะทางกายภาพของ Green Coffee คุณภาพ และบกพร่อง Defect
  เพื่อนำไปวางแผน และออกแบบโปรไฟล์การคั่ว แหล่งจำหน่ายซื้อสารกาแฟคุณภาพ
 • การทำ Roasting Plan เพื่อให้การคั่วกาแฟในแต่ละครั้งทดสอบ profile
 • พื้นฐานความเข้าใจระบบเครื่องคั่ว ชนิดต่างๆ การวางแผนเชิงธุรกิจในการเลือกเครื่องคั่วการคิดต้นทุน
 • Roasting Process ทั้งในเรื่อง Roasting Phases, ROR, Heat Energy Type & Transfer etc.
 • เทคนิคในการคั่วเพื่อ High Light จุดเด่นในแบบต่างๆ  การทำ Roasting Profile
 • Roasting Reference Color Practice / Roasting Reference Profile Practice ทดลองคั่วหลายๆ Profile) และนำมาชิมเพื่อเปรียบเทียบ และเลือก Prifile ที่เหมาะสม
 • การคั่วแบบ อุณหภูมิขาขึ้น และขาลง การควบคุมสามเหลี่ยมของการคั่ว
 • การประเมินผลลัพธ์ และปัญหาที่เกิดจากการคั่ว โดยใช้วิธีทางด้าน Sensory Analysis ที่ออกแบบมาเฉพาะการประเมิณผลลัพธ์ในการคั่ว เพื่อให้มี References ที่จะทำให้เราได้เข้าใจว่ากาแฟที่เราคั่วมามีรสชาติและคุณภาพดีหรือไม่
 • สามารถแก้ปัญหาทางด้านรสชาติที่เกิดจากการคั่วได้
 • การปฏิบัติการคั่ว ตั้งแต่การตรวจวัดกาแฟสาร Moisture Meter, Density Measurement, Water Activity Meter, รวมถึงการคำนวนและการวางแผนการคั่วหลังจากรู้ข้อมูลทางกายภาพของกาแฟสาร การคั่วกาแฟให้ได้ Profile ตาม Profile ที่โจทย์กำหนด และสามารถทำซ้ำได้  ฝึกคั่วกาแฟ ดริป espresso และกาแฟเย็นสามารถออกแบบการคั่วได้เอง พื้นฐานการคั่วเทค Fact Ideal Slow แจกเอกสารลับไว้ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ Roasting Defect ที่เกิดจากคนคั่ว

สมัคร

โทร 0939569636
Line tigerjin999

Top