You are here
Home > Service
อบรมนอกสถานที่ และแก้ปัญหาพัฒนารสชาติกาแฟ
รับเป็นที่ปรึกษา แบรนด์กาแฟ และ เฟรนไชน์ องกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ
รับเช่าเครื่องออกงานอีเว้นต่างๆอีกด้วยนะครับ

1.ออกงานชง event นอก และ ในสถานที่(ให้เช่า) เริ่มต้น 100 แก้วที่ 8,000 บาท
2.รับเทรนนิ่งเดินสาย ในประเทศ และต่างประเทศ ราคาตามตกลง
3.set up ร้าน ราคาเริ่มต้น 150000 บาท นักเรียนเก่าได้ส่วนลดพิเศษ
4.ให้เช่าเครื่องเครื่องชงคุณภาพจัดงานพร้อมคนชงตามตกลง
5.หาเครื่องชง ดูแลพนังงาน และให้คำปรึกษา ราคาตามงบประมาณครับ
6.รับคั่วกาแฟ ทำ blend ตามต้องการเริ่มต้นสั่งขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม

Top