You are here
Home > Service
อบรมนอกสถานที่ และแก้ปัญหาพัฒนารสชาติกาแฟ
รับเป็นที่ปรึกษา แบรนด์กาแฟ และ เฟรนไชน์ องกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ
1..รับเทรนนิ่งเดินสาย ในประเทศ และต่างประเทศ ราคาตามตกลง
2..set up ร้าน ราคาเริ่มต้น 150000 บาท นักเรียนเก่าได้ส่วนลดพิเศษ
3..หาเครื่องชง ดูแลพนังงาน และให้คำปรึกษา ราคาตามงบประมาณครับ
Top