You are here
Home > Service
อบรมนอกสถานที่ และแก้ปัญหาพัฒนารสชาติกาแฟ
รับเป็นที่ปรึกษา แบรนด์กาแฟ และ เฟรนไชน์ องกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ
รับเช่าเครื่องออกงานอีเว้นต่างๆอีกด้วยนะครับ

1.ออกงานชง event นอก และ ในสถานที่(ให้เช่า) เริ่มต้น 100 แก้วที่ 8,000 บาท
2.รับเทรนนิ่งเดินสาย ในประเทศ และต่างประเทศ ราคาตามตกลง
3.ให้เช่าเครื่องเครื่องชงคุณภาพจัดงานพร้อมคนชงตามตกลง
4.รับ set up ร้าน หาเครื่องชง ดูแลพนังงาน และให้คำปรึกษา ราคาตามตกลง

Top