You are here
Home > Contact

เรียนรู้การชงกาแฟสด สูตรกาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ในร้านกาแฟ จัดอบรมให้ความรู้บริษัทองค์กร และผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ หรือมีร้านกาแฟอยู่แล้วต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม TigerJin เปิดอบรมเทคนิคการทำกาแฟสดให้กับผู้ที่ต้องการจะเป็นบาริสต้าที่ดีทั้งใน และต่างประเทศ แนะนำประสบการณ์การร้านกาแฟอย่างมีเทคนิคชั้นเชิง เป็นที่ปรึกษาระยะยาวไม่ทอดทิ้งกัน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในการชงกาแฟจากออสเตรเลีย มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาบริษัท ทำงานบาริสต้า สอนทำกาแฟทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Download Download

Top