You are here
Home > บทความรวมเรื่องกาแฟ > บทความสั้นๆ เรื่อง Affogato

บทความสั้นๆ เรื่อง Affogato

Affogato (อัฟโฟกาโต) ในภาษาอิตาเลี่ยน แปลว่า Drowned “ถูกทำให้จม” ส่วนโควิด ในภาษาวากานด้า แปลว่า broke “ถูกทำให้จนลง” คร้าบบ

#เรียนlatteart #เรียนชงกาแฟ #บาริสต้าออสเตรเลีย #latteart #baristaaustralia #เปิดร้านกาแฟ

Top