You are here

History of coffee drinking 1

ต้นกำเนิดกาแฟ เกิดจากเอธิโอปีย

Eritrean–Ethiopian_War_Map_1998ต้นกำเนิดกาแฟ เกิดจากเอธิโอปีย : กาแฟ คือ พืช ที่เรานำเมล็ดที่ผ่าน process ต่างๆ มาคั่วแล้วสกัดเอาของเหลวที่มีคาเฟอีนมาเพื่อนำมาดื่ม กาแฟอยู่ในจีนัส Coffea มีหลายสปีชีส์  species ว่ากันว่า 6,500 บ้างว่า 8,000 ไม่รู้ตำราแต่ล่ะเล่มไปนั่งนับกันที่ไหน สรุปได้ว่ามันมีเยอะมากมายก่ายกองแต่ก่อนที่เราจะเจาะลงไปที่สปีย์ชี่นั้นเราข้ามอะไรไปกันหรือปล่าว เรามาเริ่มต้นที่การติดตามการเดินทางของกาแฟไปรอบโลกกันก่อนดีกว่า ไม่มีใครรู้ชัดเจนกาแฟนั้นมาจากไหนแต่มีเรื่องเล่ากันว่า

ในศตวรรษที่ 6  Kaldi เลี้ยงแพะซึ่งเป็นชาว abbisinia ผู้อยู่อาศัยในดินแดน Kaffa ซึ่งเรียก เอธิโอเปียในปัจจุบัน เขาคือผู้ค้นพบ เมื่อเด็กหนุ่มคนนี้นำนำฝูงแพะของเขาไปกินอาหารที่ภูเขาโดยปล่อยให้มันไปหากินเอง และเมื่อถึงเวลาฝูงแพะไม่กลับมาเขาจึงออกตามหาและพบว่าแพะกำลังกินผลเชอรี่จากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ฝูงแพะที่สงบเสงี่ยมของเขากลับดูคึกคักผิดปกติ เขาจึงลองทานบ้างปรากฏว่าทำให้ Kaldi รู้สึกคึกคักตื่นตัวและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง เขาจึงนำลงไปยังหมู่บ้านไปบอกนักบวชหลัง นี่คือที่มาของเรื่อง แพะเต้นระบำ (The Dancing Goats) จากนั้นกาแฟ จึงเริ่มออกเดินทางโดยเชื่อมโยงกับ ศาสนา การเดินทางของภูเขาและการค้าสู่ ตะวันออกกลางสู่ชาว arabia คุณประโยชน์ของกาแฟนั้นถูกพระนักศาสนานำมากินก่อนที่จะมีการภาวนาอันยาวนาน  อีกทั้งชาวอาหรับภูเขายังนำกาแฟมาบดกับไขมันและม้วนเป็นลูกบอลเอาไว้กินในการเดินทางไกลอีกด้วย โดย ผสมกับเนยชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “กี (ghee)” แล้วปั้นเป็นก้อนไว้เคี้ยวทาน แม้ในปัจจุบันนี้ชาวเอธิโอเปียบางส่วนที่อาศัยอยู่ในคัฟฟาหรือเขตใกล้เคียง เช่น ซิดาโม (Sidamo Province) ยังคงนำเมล็ดกาแฟไปเคี้ยวทานแบบสมัยก่อนอยู่ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเมล็ดกาแฟไปผสมกับเหล้าองุ่นและเครื่องดื่มที่ทำจากผลไม้และถั่วตากแห้ง จนกระทั้งในศตวรรษที่ 13 จึงได้มีการนำเมล็ดกาแฟไปต้มและทำเป็นเครื่องดื่มร้อน เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา   เมื่อกาแฟถูกนำจากเอธิโอเปียออกไปยังประเทศเยเมนในคาบสมุทรอาระเบียได้มีการเรียกเป็นภาษาอาหรับว่า คาห์เวห์ (qahweh) และยังมีการเรียกกาแฟกันอีกหลายชื่อ เช่น คาเฟ่ (café) คอฟเย (kofye) คาฮาวา (kahawa) คาฟ (kave) เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มาจากคำว่า คัฟฟา (kaffa) นั่นเอง ส่วนชาวเอธิโอเปีย สำหรับโลกตะวันตกแล้วเพิ่งรู้จักกาแฟกันเมื่อประมาณ 300 กว่าปีมานี้เอง

45d7788bde031ebddfc83e6309b6386bจนกระทั้งกาแฟก็ได้เดินทางสู่มือชาวอิตาลีในชื่อของ คาเฟ่ (café)  ชื่อนี้มาจาก Turkish kahveh ซึ่งเกิดมาจากภาษาอาหรับ qahwah ย่อมาจาก qahhwat al bun หมายความว่า, ความหมาย “เมล็ดของไวน์” วลีนี้นำไปสู่ ​​ความเข้าใจผิดที่ qahwah หมายถึง ” ไวน์ ” จนชาวยุโรปเอาไปเรียกกันว่า “Wine of Arabia” นักวิจัยหลายคนคาดว่าเรื่องที่มาของชื่อกาแฟนั้นน่าจะเรียกตามถิ่นกำเนิดของกาแฟในดินแดน Kaffa ของเอธิโอเปีย ในดินแดน Kaffa กาแฟเรียกว่า buno และใน Arabic เมล็ดกาแฟดิบเรียกว่า Bunn

 ต้นกำเนิดกาแฟเอธิโอเปีย…ตั้งอยู่ทางทิศตะวันอกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาชาวเอธิโอเปียมีความภาคภูมิใจในชาติของตนที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของต่างชาติใดๆ ประเทศนี้มีความงามทางธรรมชาติและภูมิประเทศอันหลากหลายอยู่ในบริเวณหุบเขาทรุดแห่งแอฟริกาตะวันออกซึ่งเป็นกระบวนการหักทรุดของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดขึ้นมานานกว่า 25 ล้านปี เอธิโอเปียมีอารยธรรมเก่าแก่ยาวนานกว่า 3,000 ปี ถือเป็น “แหล่งกำเนิดของมวลมนุษยชาติ (Cradle of Humankind)” อันเนื่องมาจากการค้นพบซากฟอสซิลและเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนโครงกระดูกเชื้อสายเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีอายุมากกว่า 3 ล้านปี นอกจากนี้ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมประเพณีของเอธิโอเปียยังมีอย่างโดดเด่น แม้จะมีความหลากหลายของชนเผ่ากลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ราว 85 ชนเผ่า เมืองหลวงของเอธิโอเปียคือ แอดดีส อบาบา สำหรับเอธิโอเปียนั้น กาแฟได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่ง ทำให้เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟมากอันดับต้นๆของโลก สหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นผู้นำเข้ากาแฟจากเอธิโอเปียมากที่สุด ส่วนใหญ่เอธิโอเปียปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา ซึ่งปลูกกันมากในบริเวณ Kaffa และ Sidamo เป็นเขตที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 6,600 ฟุต (1 เมตร=3.281 ฟุต ) มีสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เอื้อต่อการปลูกกาแฟ เมืองจิมมา (Jimma) คือเมืองหลวงของเขตคัฟฟา เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการซื้อขายกาแฟของเอธิโอเปีย

ชาวเอธิโอเปียซึ่งเป็นต้นกำเนิดกาแฟ มีการดื่มกาแฟเป็นประเพณีสำคัญอีกด้วย โดยมี “coffee ceremony”

http://www.coffeeresearch.org/

Top